ARUANDLUSE HEA TAVA

Kirjastused väärtustavad väljaantavate teoste autorite loomingut ja nende õigust saada tasu.

Autoriga sõlmitakse leping (autorileping või litsentsileping), mis sisaldab teose nimetust, kirjeldust, õigusi, tiraaži, kasutusviise ja väljaandmisvorme, teose kasutamise algustähtaega ja lepingu kehtivusperioodi ning autori tasu.

Vastavalt lepingule annab kirjastus autori soovil üks kord aastas 31. detsembri seisuga (reeglina hiljemalt märtsi lõpuks) autorile teada, kuidas on tema teose müük edenenud.

Hea tava eeldab, et aruandes on ära toodud:

  • teose tiraaž
  • tasuta jagatud ning müüdud eksemplaride arv perioodi jooksul ja alates teose ilmumisest
  • laojääk

Läbimüügiprotsendiga seotud lepingute puhul annab kirjastus autorile teada laekunud summa ja maksmisele kuuluva summa.

Ühtlasi peame heaks tavaks vastastikust informeerimist erinevatest toetustest, mida lepingujärgse teose kirjutamiseks/koostamiseks/väljaandmiseks on saadud.