Menuk

Eesti Kirjastuste Liidu liikmete menuraamatud

Eesti Kirjastuste Liidu liikmete menuraamatute edetabelit on koostatud alates 2000. aastast. Edetabeli aluseks on olnud läbi aastate erinevad läbimüüginumbrid, kuid alates 2011. aastast lähtume menuraamatute puhul enimmüüdud raamatute esisajast. Samuti on aja jooksul muutunud raamatute jagamine valdkondade vahe: algusaastateil jagati raamatud ilu-, aime ja lastekirjanduse vahel, aastatel 2011-2015 jagati raamatuid kuue valdkonna vahel: ilukirjandus, memuaarid, aimekirjandus, lastekirjandus, tarbekirjanduse ja teatmekirjanduse. Alates 2016. aastast jagame enimmüüdud raamatud taas vaid kolme valdkonna vahel: ilu- ja mitteilukirjandus ning lastekirjandus.

2020. aasta menuraamatud on selgunud. Raamatutega on võimalik tutvuda ka veebruarikuu lõpuni Rahvusraamatukogu fuajeegaleriis.