Liikmed

Eesti Kirjastuste Liitu kuulub 34 kirjastust.

4. juunil 2015 toimunud üldkogul otsustati Liidu juurde moodustada õpikukirjastute alaliit, mis on vajalik seoses õppevara digitaliseerumisega.

Alaliidu liikmete eesmärk on kirjastada professionaalselt loodud kvaliteetset õppematerjali Eesti Vabariigi koolidele, aidata kaasa mõtestatud ja õppijat toetava digitaalse õppevara kasutusele võtmisele ning olla Haridus- ja Teadusministeeriumile partneriks õppematerjalidega seotud küsimustes.

Alaliitu kuuluvad kirjastused Argo, Avita, Atlex, Koolibri, Studium ja TEA. Edaspidistesse aruteludesse kaasatakse ka liiduväliseid õppekirjastusi.

 

EKLi liikmete kontaktid: