KIRJANDUSMÄLU 2.0

Iga-aastane messi avapäeva kirjandusfoorum keskendub tänavu kirjandusmälule, vaadeldes seda nii koha-, keha- kui ka visuaalmälu kaudu.

Foorumile ootame õpetajaid, raamatukogutöötajaid, kirjanikke, tõlkijaid, kirjastajaid; kirjandus- ja kultuuriteadlasi; keele-, kirjandus- ja kultuurihuvilisi.
Vajalik eelregistreerimine (kuni 16. aprillini)

Päeva juht: Maarja Vaino

10.30–11.00       Messi avamine ja tervitus
Janne Andresoo, Eesti Rahvusraamatukogu direktor
Mart Jagomägi, Eesti Kirjastuste Liit
Kairi Tilga, Tallinna Kirjanduskeskus

11.00–11.30 Kohamälu (Jan Kaus, kirjanik)
Fookuses on teksti ja koha omavaheline suhe, kirjaniku isiklik dimensioon linnaruumis, sisemine (mälu)kaart linnakaardi peal.

11.30–12.00 Kehamälu (Ülo Pikkov, režissöör)
Ettekande käigus näeb Ülo Pikkovi filmi „Keha mälu”, saab teada selle loomisprotsessist ja tagamaadest. Keha mäletab rohkem kui me ette kujutada suudame, keha mäletab ka oma eelkäijate muret ja valu. Nii on igas kehas peidus kõik maailma lood. Keha kannab endas vanemate ja vanavanemate lugusid, nende eelkäijate ja eel-eelkäijate lugusid. Aga kui sügavale on võimalik oma keha mälestustes minna? Animatsioonfilm „Keha mälu” on loodud 1949. aasta märtsiküüditamise mälestuseks.

12.00–12.30  Kirjandusmälu ja kirjanduslugu (Arne Merilai, kirjandusteadlane)
Tartu Ülikooli professor mõtiskleb „oma sõnadega” (st autoriteete tsiteerimata) kirjanduse ja kirjandusloo kui „mäluasutuste” olemuse, rolli ja suhte üle.

12.30–13.30       Lõunapaus

13.30–14.00  Kelle nägu on kirjandus? (Maarja Vaino, kirjandusteadlane)
Tallinna Kirjanduskeskuse direktor kõneleb visuaalmälust teatri- ja filmikarakterite kaudu ehk sellest, kelle nägu on kirjandus, kuidas see tekib ja mida kaasa toob.

14.00–14.30   Metsamälu (Valdur Mikita)
Arutelud lokaalsuse ja läänemeresoome hingeelu üle on toonud esile selle, milline  on pikka aega ühes paigas elanud rahva sisemine, n-ö kollektiivne mälu ja sellest tulenev maailmatunnetus. Milline võiks olla ühe rahva hingemälu?

14.30–15.00   Ajamälu (Imbi Paju, kirjanik ja režissöör)
Jutuks tuleb ajaloomälu ja trauma ehk see, kuidas eelmise süsteemi mõistekujundid püsivad ajalootekstides ja meie arusaamades ning keha mälus.

15.00–16.00   Imbi Paju filmi „Tõrjutud mälestused” vaatamine