KUIDAS MÜÜA KIRJASTAMISÕIGUSI RAHVUSVAHELISEL TURUL?

Toimumise aeg: 20. aprill kl 12.00-15.00

Koht: Eesti Rahvusraamatukogu, Kuppelsaal

REGISTREERUMINE ON LÕPPENUD (KOHAD ON TÄIS)

Lektor: Stephanie Barrouillet, S.B. Rights Agency asutaja ja juht. Info agentuuri kohta: http://www.sbrightsagency.com

Seminari eesmärgiks on anda kirjastajatele vajalikke teadmisi ja oskusi, mis aitavad levitada oma raamatuid rahvusvahelisel turul ning näidata, et tänapäeval on igal kirjastajal võimalik kirjastamisõigusi müüa hoolimata sellest, kui suur on turg või kui palju on vastavas keeles kõnelejaid.

Oluline on hinnata oma ressursse ja võimalikke variante ning valida kirjastuse jaoks parim viis õiguste müümiseks – kas võtta see ette oma jõududega või töötada koos agendiga. Igal juhul on edu võtmeks korralik ettevalmistus ja pühendumus – kui teate, mida oodata, teete vähem vigu ning teid ei taba halvad üllatused.

Seminar koosneb kolmest osast ning pakub põhjaliku ülevaate kirjastamisõiguste müümise protsessist.

I OSA
SISSEJUHATUS
S.B.RIGHTS AGENCY – KES ME OLEME, MEIE MISSIOON, KUIDAS ME TÖÖTAME
TÕLKIMATA RAAMAT POLE TINGIMATA HALB RAAMAT
RAHVUSVAHELINE TURG
KÕIGIL ON VÕIMALUS
ÜLESANNE:
MILLISED ON PEAMISED TAKISTUSED VÕI RASKUSED, MILLEGA PEATE ÕIGUSTE MÜÜMISEL RINDA PISTMA?
Ülesanne viiakse läbi gruppides, paarides või üksikult (sõltub olukorrast) ning kestab umbes 15 minutit.

 

II OSA
MILLEST ALUSTADA ÕIGUSTE MÜÜMIST? TARVILIKE TEGEVUSTE NIMEKIRI

Kirjastajatel, kes soovivad tõlkeõigusi müüa, on kaks võimalust: nad võivad kasutada agendi abi või arendada välja omaenda vastava struktuuri. Ükskõik kumb variant valida, igal juhul tuleb astuda mõned olulised sammud. Selles osas tutvustatakse olulisi samme ning sellel teel ette tulevaid takistusi ja katsumusi, mis illustreeritud näidetega isiklikust kogemusest.

VALIKU TEGEMINE: KUST ALUSTADA?
KUIDAS VALIDA?
KUIDAS VEENDA AUTOREID JA ILLUSTRAATOREID
MATERJAL
JUHTUMIANALÜÜS: MAX’S PORCUPEDIA
TÕLGE
KATALOOG
UURING
TEABE LEVITAMINE
LÄBIRÄÄKIMISED: CO-EDITIONS
LÄBIRÄÄKIMISED: LITSENTSITASUD
ÜLESANNE: KUIDAS TULEMUSLIKULT RAAMATUT TUTVUSTADA?
Kirjastajatel tuleb tutvustada üht oma raamatut kas mõnele grupi liikmele või kõigile osalejaile. Selle harjutuse eesmärgiks on anda kirjastajatele soovitusi.
KÜSIMUSED-VASTUSED: seotud eelnenud ülesande ja esitlusega.

VAHEAEG – 15 minutit

III OSA
ÜLEVAADE TURGUDEST JA TRENDIDEST

Jagatakse nõuandeid, kust leida informatsiooni ja kuidas olla kursis turgudel toimuvate muutuste ning uuemate suundumustega. Samuti antakse põgus ülevaade teatud konkreetsetest turgudest ning antakse nõu, kuidas neil turgudel edukalt tegutseda (s.t otse või agendi vahendusel), mida tuleks teada ja arvesse võtta ning millistel žanritel on hetkel paremad šansid läbi lüüa.

KUST LEIDA TEAVET TURU KOHTA?
EUROOPA – LÄÄNE-EUROOPA
EUROOPA – LÕUNA-EUROOPA
EUROOPA – IDA-EUROOPA
ÜHENDKUNINGRIIK
AASIA – HIINA
PÕHJA-AMEERIKA – KANADA
PÕHJA-AMEERIKA – USA
LADINA-AMEERIKA – HISPAANIAKEELSED RIIGID
LADINA-AMEERIKA – BRASIILIA
MILLISEID TURGE SIHTIDA?
KÜSIMUSED-VASTUSED

KOKKUVÕTE

 

Pärast seminari on kirjastajad ja autorid paremini informeeritud ja saanud juurde enesekindlust ning oskavad selgemalt näha seda kasu, mida toob õiguste müük nii nende firmale, neile endile kirjastajatena kui ka  autoritele/illustraatoritele.
Haarake võimalusest kinni – te ei kaota midagi.