2012

2012. aasta edetabeli alusel võime öelda, et valik on mitmekesine, esindatud on kõik kategooriad ja võrreldes 2011. aasta edetabeliga suuri kõikumisi ei ole: enim on nimekirjas taas tarbekirjanduse raamatuid (2012 – 35 nimetust; 2011 – 36 nimetust); ilukirjandusteoseid mahtus tabelisse natuke rohkem kui 2011. aastal (numbrid vastavalt 14 ja 10 nimetust); lasteraamatuid oli jälle sellevõrra natuke vähem (2012.a. 26 nimetust; 2011.a. 30 nimetust). Lasteraamatute puhul on tore, et pea pooled enim ostetud raamatutest on ilukirjandusteosed, ülejäänu moodustavad kooliks valmistumise ja laste teatmeraamatud, oma osa moodustavad ka päris väikestele mõeldud raamatud.

Hinnates edetabelisse kuuluvate raamatute tausta (algupärand või tõlkeraamat), siis siin on võrreldes kahe eelmise aastaga võimalik täheldada väikest muutust. Kui 2010. ja 2011. moodustasid edetabelist tõlkeraamatud üle 60%, siis 2012. aasta tulemuste põhjal võib öelda, et tõlkeraamatute osakaal on langenud alla 50%, täpsemalt 46% ja algupärandi osa on kasvanud vastavalt 54%-le. Üldjuhul jagunevad erinevates valdkondades tõlke- ja algupäraste raamatute osakaal pooleks, erinevus on vaid teatmeraamatute puhul, kus 13 nimetusest 9 on Eesti autorite teosed.

Sel aastal on ka üks uuendus. Nimelt kogusime andmeid ka müüdud e-raamatute kohta ja oma kokkuvõtet tehes tugineme 10 kirjastuste liidu liikme enam kui 50 eksemplari müünud nimetuste andmetele. Tulemuste põhjal võib öelda, et üle 50 eksemplari osteti eelmisel aastal 21 nimetust  e‑raamatuid ja enamuses (18) olid need välisautorite ilukirjandusteosed. Kui on teada, et 10 kirjastuse poolt on müügil ca 500 e-raamatu nimetust, siis moodustab see number koguturust vähem kui 5%. Ligikaudu 70% pakutavatest e-raamatu nimetustest on ostetud alla 10 eksemplari.

Kui me vaatame üldiselt pakutavaid e-raamatuid, siis enim ongi pakkumisel ilukirjandusteoseid, aga samuti on tublisti esindatud tarbekirjandus ja lastekirjandus. Kirjastuste lõikes on enim e-raamatuid kirjastusel Varrak, samuti moodustavad enimmüüdud e-raamatutest pea pooled kirjastuse Varrak e-raamatud.

Kokkuvõtvalt – võrreldes eelmise aastaga paberraamatute vallas suuri muutusi ei olnud. Võime endiselt tõdeda, et jätkuvalt tunnustatakse ja peetakse lugu Eesti autoritest ning et ilukirjanduse osakaal ei ole vähenenud, pigem natuke suurenenud. Suurima erinevusena võrreldes eelmise aastaga saame välja tuua tõlkekirjanduse osakaalu vähenemise. Ja et esimest korda koostasime ka ülevaate e-raamatute kohta, siis saame tõdeda, et eelistatud on ilukirjandusteosed.

Menuraamatute nimekirjaga on võimalik tutvuda siin

 

Eesti Kirjastuste Liitu kuulub 1.jaanuar 2013 seisuga 29 Eesti kirjastust – organisatsiooni.
_________________

NB! Menuraamatute edetabeli arvestusse ei kuulu õpikud ja perioodikaväljaannete