2015

EESTI KAUNEIMATE RAAMATUTE VÕISTLUS 2015

Juba väljakujunenud traditsiooni kohaselt valib asjatundjatest žürii jaanuaris Eestis eelmise kalendriaasta jooksul avaldatud raamatute hulgast välja kauneimad. Koguseliselt 25, mis on konkursile esitatud kuues erinevas kategoorias: aime-, ilu-, õppe-, lastekirjandus, kunst ja sari. Ilu on tihti vaataja silmades ja mõnes stiilis on tavamõistes ilusat raamatut justkui lihtsam teha. Palju pilte, vähe teksti, selged värvid ja eriefektid võivad tunduda edu võtmena.

Auväärt žürii, kes koosnes lisaks kujundajatele ka Rahvusraamatukogu, trükikoja ja kirjastuste esindajatest, tõstis esile siiski hästi teostatud tervikuid, kus sisus kasutatud kirjastiilid jäid pigem märkamatuks, kuna tähtsamaks oli peetud selgust ja loetavust. Kus trükkimiseks kasutatud paberi, erinevate köitematerjalide ning eriefektide valikul oli järgitud sisu spetsiifikat. Samuti prooviti kõikidest esitatud liikidest midagi esile tõsta. Vaadati, et valitud raamatud moodustaksid meeleoluka ja kaasaegse komplekti, mida võib uhkusega saata ka rahvusvahelistele konkurssidele. Et arvamus oleks objektiivne, oli sel aastal üheks hindajaks ka Soome kauneimate raamatute konkursi kahe viimase aasta žürii liige.

Endiselt on suur oskus jätta midagi tegemata, kui võimalus selleks on olemas. Proovida uusi materjale, kirjastiile ja makette, kui palju testitud mudeleid on vormistamise kaugusel. Kasutada katmata paberit värviliste piltide reprodutseerimiseks, kui see nõuab suuremat hoolt materjali ettevalmistamisel, aga arvestab rohkem lugejaga. Mitte kasutada sisu kujunduses kogu vikerkaart, kui trükitakse neljavärvi ofsetis. Vähenevate tiraažide tingimustes ei ole mängud käsitöölise köitega enam õnneks nii ressursimahukad ja siin on näha selget trendi turvaliselt säilitusühikult huvitava elamuse suunas.

Seekord esitati konkursile kokku 163 raamatut 65 kirjastajalt, mis on küll mullusest pisut rohkem, kuid siiski samas suurusjärgus eelnevatel aastatel esitatuga. Korduvalt on olnud jutuks, et Eesti tingimustes 25 kauneimat raamatut, mida omakorda pingeritta ei panda, ei ole võrreldav meie lähinaabrite sarnaste konkurssidega. Neid päris laitmatuid tervikuid oleks meil ehk pigem 10–15, aga see pisut suurem kogus annab ilmselt selgema pildi meie raamatukujunduse hetkeseisust.

Mart Anderson
žürii esimees

 

KONKURSI 25 KAUNEIMAT RAAMATUT 2015 ŽÜRII

Mart Anderson, Eesti Kujundusgraafikute Liit
Ruth Huimerind, Eesti Kujundusgraafikute Liit
Ville Hänninen külalisliige, Chair of the Finnish Book Art Committee 2014–2015
Maris Kaskmann, Eesti Kujundusgraafikute Liit
Katri Kiik, Eesti Rahvusraamatukogu
Anne Pikkov, Eesti Kujundusgraafikute
Piret Reimann, Print Best trükikoda
Kaidi Roots, Eesti Kirjastuste Liit