2013

2013_25_RAAMATUT_LOGO_PDF.cdr

2 5 K A U N E I M A T E E S T I R A A M A T U T 2 0 1 3

 

Värskelt üleelatud aasta oli kirev ning ärev nii kultuurisündmustest kui -skandaalidest. Ja ühtlasiandis see aasta meile ka korraliku raamatusaagi – kaunitaridest koletisteni.

Alustuseks murrame ühe linnamüüdi – väite, et Eestimaalt on aastaga raske välja traalida veerandsadat ilusat väljaannet. Jah, üle-elusuurusi ohhoo-elamusi leidus küll vähe, aga läbimõeldult koostatud ja kujundatud ning heal tehnilisel tasemel teostatud raamatuid see-eest enam kui reglemendikohaselt aujärjele seatud kakskümmend viis.

Esimesed heidetakse ja tagumised tapetakse, keskmised koju jõuavad. Õnneks küll reeglit kinnitavate eranditega: rõõmustavalt mahtus keskmiselt mõistlike tulijate vahele ka intrigeerivat mängu kitši piiril, tahtlikult robustset tüpograafiat, julgeid katsetusi köitetehnikaga. Žüriil igatahes mullust saaki sorteerides ja puhastades igav ei hakanud.

Millised olid siis aasta 2013 raamatukujunduse trendid? Ei, raamatu kui sellise lõppu ega ufode läbiviidud paleepööret me veel ei näinud – klassikaline paberkandja hingab ikka veel. Ja tunneb end vaatamata digitaalajastu prohvetite süngetele ennustustele igati hästi. 25 kauneima konkursile saadeti seekord 156 raamatut. Sarnases suurusjärgus saak möödunud ja ülemöödunud aastaga. Vähem oli laual mahukaid kunstialbumeid, rohkem läbimõeldud, žanri piire painutavat aimekirjandust.

Luule kaanetamises on ilutsemine andnud ruumi kontseptualismile ja minimalismile, taandunud on memuaristika ja kokaraamatute uputus – vähesedki näited rõhuvad pigem nutikusele kui mahule või eelarvele. Ning siirast rõõmu tegi žüriile nn „harilike jutukate” kaaneillustratsioonide tõusev tase ning uute või vähemasti siinmail vähepruugitud trükitehnikate ning -materjalide järjest osavam ja sihipärasem kasutus.

Ega me progressideemonist ju pääse: raamat muutub tasapisi luksuskaubaks tagasi – mitte just päris munkade manuskriptiks eeslinahast köites, aga elitaarsemaks tahes-tahtmata. Digiraamat oma kõikvõimalikes avaldumisvormides on praeguseks asendanud trükitud manuaalid ning teeb seda õige pea suurema osa teadus- ja aimekirjandusega. Aga füüsiline raamat, millel on olemas kaal, lõhn, kombatav pind ning kulumisaste, ei anna veel niipea alla. Jah, ma usun seda siiralt.

Seni, kuni on elus veel tema vaimne kogudus, nende hulgas ka meie, kes me seda konkurssi korraldame või selles osaleme.

P.S. Ei maksa digi- ja paberkandjat vastandada seal, kus vastuolu asemel toimib hoopis sümbioos või viljakas risttolmlemine.

Asko Künnap
Žürii esimees