2010

EESTI KAUNEIMATE RAAMATUTE VÕISTLUS 2010

Näitus on avatud RRi peanäitusesaalis 3.-26. veebruarini 2010

2010. aasta oli lugemisaasta, kuid raamat pole ainult lugemiseks. Raamat on alati tervik, milles teise poole moodustab kujundus, mis peaks pakkuma lugejale esteetilise elamuse ning aitama sisu välja mängida ja esile tõsta. Raamatukujunduse väärtustamiseks on Eestis igal aastal valitud Eesti Kujundusgraafikute Liidu, Eesti Kirjastuste Liidu ja Eesti Rahvusraamatukogu korraldatud konkursil 25 kauneimat eesti kunstnike kujundatud raamatut.
2010. aasta toodangust esitas 60 kirjastajat auhindamisele 142 raamatut. Raamatuid oli vähem kui eelmistel aastatel, samas oli nende seas suhteliselt palju luuleraamatuid.
Konkursi reglement hindab raamatute kujunduse terviklikkust, head kaanekujundust, disaini ja küljendust, hästi loetavat ja maitsekat tüpograafiat ja kvaliteetset teostust (trükimaterjale, trükki ja köitmist).
Žürii töö algas välistamisega: esimeste voorudega jäeti kõrvale vähem huvitavad kujundused. Norivad sõnad olid ülekujundamine, kaane ja sisu omavaheline sobimatus, trendidetailide suvaline kasutus, üpris kitsas (kaane)materjali valik. Lõpuks jäi lauale 42 teost, mida iga žürii liige omaette hindas. Kui punktid olid kokku löödud, selgus, et piisavalt suur üksmeel oli 20 raamatu osas. Järgneval arutelul valiti veel viis.
Millised olid selle aasta kauneimad raamatud?
Palju oli head traditsioonilist kujundamise klassikat, milles erinevad kujunduselemendid maitsekaks tervikuks kokku pandud. Kahjuks vähe, kuid siiski oli radikaalseid, eksperimenteerivaid, fantaasialennuga üllatavaid lahendusi.
Rõõmustasid teaduslikud raamatuid, milles keerukad erinevate tekstitüüpide eristamist nõudvad tüpograafilised probleemid lahendatud nii, et kaotsi pole läinud teaduse lugejale oluline lihtsus ja selgus.
Mitmel korral tõstis žürii esile harmooniat ja elegantsi, mis saavutatud täpsete värvi- ja kirjavalikutega. Aga samuti töid, milles minimaalsete ja lihtsate võtetega on saavutatud mõjuvaid lahendusi. Ja ikka ja jälle mõjus kujunduse terviklikkus, eriti siis, kui kujunduselementidega tervikule lisandus kujunduse ja sisu omavaheline sobivus.

Tiit Hennoste
žürii esimees